KWaliteitsregister mondhygienistenLouise Nieman staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM).


In het KRM staan mondhygiënisten geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep.
Hier vindt u meer informatie over het KRM. >>

De titel ‘mondhygiënist’ is een wettelijk beschermde titel. Alleen diegenen die een HBO-diploma ‘mondhygiënist’ bezitten, mogen deze titel voeren.
Het beroep mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze Wet beschrijft het deskundigheidsgebied en de opleidingseisen. Bovendien bevordert en bewaakt de Wet de kwaliteit en de beroepsuitoefening en beschermt ze tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.

Klachtenprocedure

Bent u niet tevreden over een behandeling, of heeft u een andere klacht? Dan zoekt Louise Nieman graag samen met u naar een oplossing. Mocht u desondanks een klacht willen indienen, dan kunt u zich richten tot de SKGE.

 

Contactgegevens SKGE
Stichting Klachten en Geschillen
Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA, Eindhoven
088 – 022 91 00
Hier vindt u het klachtenformulier van de SKGE.

 

Als er niet bemiddeld kan worden is er de mogelijkheid om de klacht neer te leggen bij Stichting Geschilleninstantie Mondzorg (SGIM).

 • Bel voor een afspraak

 • Inschrijven?

  Wanneer u zich wilt inschrijven, kunt u uw gegevens achterlaten in het contactformulier.
  Contactformulier
 • Openingstijden

  8:30 - 17:00 - Woensdag
  8:30 - 17:00 - Donderdag
  9:00 - 13:00 - Zaterdag